PKB Girls Golf Tour

Srishti Dhurandhar

Srishti Dhurandhar
 • Livingston, NJ
 • Class of 2022
 • Age: 18
 • Scoring Average 83
Rankings
Division: Bell National
 • Bell National Rank: 268
 • Bell National Order of Merit Points: 14.25
 • Bell National Wins: 0
 • Bell National Scoring Differential: 9.30
 • Bell National Scoring Average: 83.00
 • Bell National Rounds: 2
 • Bell National Events: 1
Scoring Profile
 • Par 3's: 3.62
 • Par 4's: 4.65
 • Par 5's: 5.50
Scoring Types
 • Eagles: 0 (--)
 • Birdies: 2 (5.56%)
 • Pars: 15 (41.67%)
 • Bogeys: 15 (41.67%)
 • Doubles: 3 (8.33%)
 • Others: 1 (2.78%)
Tournaments
 • Place: T37
 • Division: Bell National
 • Order of Merit Points: 14.25
 • Total: 166 (+22)
 • Round 1:83 (+11) DuPont Country Club - Du Pont
 • Show Scorecard
 • DuPont Country Club -- 5/15/2021
  Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
  Yards 317 492 314 170 341 332 453 125 367 2911 364 403 432 340 126 337 345 143 520 3010 5921
  Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72
  Score 4 6 4 4 4 4 5 4 7 42 3 6 4 4 3 6 4 4 7 41 83
  To Par E +1 +1 +2 +2 +2 +2 +3 +6   +5 +7 +6 +6 +6 +8 +8 +9 +11   +11
  Hole Yards Par Score To Par
  1 317 4 4 E
  2 492 5 6 +1
  3 314 4 4 +1
  4 170 3 4 +2
  5 341 4 4 +2
  6 332 4 4 +2
  7 453 5 5 +2
  8 125 3 4 +3
  9 367 4 7 +6
  OUT 2911 36 42  
  10 364 4 3 +5
  11 403 4 6 +7
  12 432 5 4 +6
  13 340 4 4 +6
  14 126 3 3 +6
  15 337 4 6 +8
  16 345 4 4 +8
  17 143 3 4 +9
  18 520 5 7 +11
  IN 3010 36 41  
  TOT 5921 72 83 +11
 • Round 2:83 (+11) DuPont Country Club - Du Pont
 • Show Scorecard
 • DuPont Country Club -- 5/16/2021
  Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
  Yards 317 492 314 170 341 332 453 125 367 2911 364 403 432 340 126 337 345 143 520 3010 5921
  Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72
  Score 5 6 5 4 4 5 5 3 4 41 5 5 5 4 4 5 5 3 6 42 83
  To Par +1 +2 +3 +4 +4 +5 +5 +5 +5   +6 +7 +7 +7 +8 +9 +10 +10 +11   +11
  Hole Yards Par Score To Par
  1 317 4 5 +1
  2 492 5 6 +2
  3 314 4 5 +3
  4 170 3 4 +4
  5 341 4 4 +4
  6 332 4 5 +5
  7 453 5 5 +5
  8 125 3 3 +5
  9 367 4 4 +5
  OUT 2911 36 41  
  10 364 4 5 +6
  11 403 4 5 +7
  12 432 5 5 +7
  13 340 4 4 +7
  14 126 3 4 +8
  15 337 4 5 +9
  16 345 4 5 +10
  17 143 3 3 +10
  18 520 5 6 +11
  IN 3010 36 42  
  TOT 5921 72 83 +11