PKB Girls Golf Tour

Peyton Cerminaro

Peyton Cerminaro
 • Farmingdale, INT
 • Class of 2024
 • Age: 14
 • Scoring Average 90.67
Rankings
Division: Futures National
 • Futures National Rank: T185
 • Futures National Order of Merit Points: 6.00
 • Futures National Wins: 0
 • Futures National Scoring Differential: 19.67
 • Futures National Scoring Average: 90.67
 • Futures National Rounds: 2
 • Futures National Events: 1
Scoring Profile
 • Par 3's: 3.33
 • Par 4's: 5.53
 • Par 5's: 5.50
Scoring Types
 • Eagles: 0 (--)
 • Birdies: 1 (3.70%)
 • Pars: 9 (33.33%)
 • Bogeys: 8 (29.63%)
 • Doubles: 7 (25.93%)
 • Others: 2 (7.41%)
Tournaments
 • Place: 12
 • Division: Futures National
 • Order of Merit Points: 6.00
 • Total: 136 (+28)
 • Round 1:85 (+13) DuPont Country Club - Du Pont
 • Show Scorecard
 • DuPont Country Club -- 5/11/2019
  Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
  Yards 332 355 321 302 116 302 316 124 412 2580 286 457 290 136 307 332 413 103 340 2664 5244
  Par 4 5 4 4 3 4 4 3 5 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72
  Score 6 5 4 6 4 5 5 3 4 42 6 6 4 3 6 5 6 3 4 43 85
  To Par +2 +2 +2 +4 +5 +6 +7 +7 +6   +8 +9 +9 +9 +11 +12 +13 +13 +13   +13
  Hole Yards Par Score To Par
  1 332 4 6 +2
  2 355 5 5 +2
  3 321 4 4 +2
  4 302 4 6 +4
  5 116 3 4 +5
  6 302 4 5 +6
  7 316 4 5 +7
  8 124 3 3 +7
  9 412 5 4 +6
  OUT 2580 36 42  
  10 286 4 6 +8
  11 457 5 6 +9
  12 290 4 4 +9
  13 136 3 3 +9
  14 307 4 6 +11
  15 332 4 5 +12
  16 413 5 6 +13
  17 103 3 3 +13
  18 340 4 4 +13
  IN 2664 36 43  
  TOT 5244 72 85 +13
 • Round 2:51 (+15) DuPont Country Club - Du Pont
 • Show Scorecard
 • DuPont Country Club -- 5/12/2019 (Started On 10)
  Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
  Yards 332 355 321 302 116 302 316 124 412 2580 286 457 290 136 307 332 413 103 340 2664 5244
  Par 4 5 4 4 3 4 4 3 5 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72
  Score 8 7 5 3 7 6 5 4 6 51 51
  To Par   +4 +6 +7 +7 +10 +12 +12 +13 +15  
  Hole Yards Par Score To Par
  1 332 4
  2 355 5
  3 321 4
  4 302 4
  5 116 3
  6 302 4
  7 316 4
  8 124 3
  9 412 5
  OUT 2580 36  
  10 286 4 8 +4
  11 457 5 7 +6
  12 290 4 5 +7
  13 136 3 3 +7
  14 307 4 7 +10
  15 332 4 6 +12
  16 413 5 5 +12
  17 103 3 4 +13
  18 340 4 6 +15
  IN 2664 36 51  
  TOT 5244 72 51